Kontakt

Výrobcom a distributérom výrobkov Black Cat Knives je:

Edge s.r.o.
Cabajska 28
94901 Nitra
Slovakia

IČO: 35929961
DIČ: 2021992775
IČ DPH: SK2021992775

Zapísaný v OR OS v Nitre, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 16518/N

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: 1994916051/0200
IBAN: SK14 0200 0000 0019 9491 6051
SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A,
Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Úrad na ochranu osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201407924.

Prvá verzia stránky bola spustená dňa 27.01.2015

Kontakty:

Tel: 00421 (0) 903 152 150
Email: info@blackcatknives.eu

 

Kontaktný formulár:

[contact-form-7 id=”934″ title=”Contact form 1″]