Pravidlá súťaže

  1. Žrebovanie výhercu súťaže: Nasledujúci deň po ukončení súťaže bude výherca náhodne vyžrebovaný, zo zoznamu platných súťažiacich pod dohľadom usporiadateľa súťaže. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu, ktorú uviedol výherca pri zadávaní do súťaže. V prípade, že výherca neodpovie do 10 dní na výhernú notifikáciu, bude sa považovať za neplatného výhercu a bude sa žrebovať nový výherca.
  2. Cena:  Výhrou v tejto súťaži je 1x nôž Black Cat Eagle v hodnote 80€.
  3. Ako sa zapojiť do súťaže: do súťaže sa môže zapojiť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá kompletne vyplní súťažný formulár. Súťažný formulár požaduje následujúce podmienky: zdielať súťaž na stránkach Facebook, vložiť meno súťažiaceho a platný email súťažiaceho a kliknúť na tlačítko odoslať. Odoslaním údajov súťažiaci automaticky súhlasí s účasťou v tejto súťaži. Súťaže sa môže zapojiť každý účastník iba raz.
  4. Trvanie súťaže: Súťaž začína dňom: 11.8.2015 a končí dňa 31.08.2015. Do súťaže sa môžete zapojiť najneskôr 31.08.2015 do 24:00.
  5. Pôsobnosť súťaže: Súťaž je usporiadaná celosvetovo a do súťaže sa môžu zapojiť členovia, ktoréhokoľvek štátu, pokiaľ súťaž nie je v rozpore s miestnymi zákonmi.
  6. Súhlas súťažiaceho: Súťažiaci prehlasuje, že v prípade výhry môže byť zverejnené jeho meno na stránkach usporiadateľa (Facebook, web). Zároveň súhlasí so zaradením do emailového zoznamu usporiadateľa, ktorý bude na tento email zasielať novinky o svojich produktoch súťažiacim.
  7. Ochrana osobných údajov: Ochrana osobných údajov sa riadi všeobecnými podmienkami o ochrane osobných údajov vydané usporiadateľom súťaže, ktoré nájdete tu: Ochrana osobných údajov.
  8. Usporiadateľ súťaže: Usporiadateľom súťaže je firma Edge s.r.o. Cabajská 28, 94901 Nitra, www.blackcatknives.eu, info@blackcatknives.eu.